Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Chojny-Naruszczki


IGN.271.5.2012.SZ

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Chojny-Naruszczki”.

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Chojny-Naruszczki”.

Do wyznaczonego terminu wpłynęło 15 ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 9 Wykonawcy: ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Tadeusz Jastrzębski, ul. Jarzębinowa 1, 07-410 Ostrołęka, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

 

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

1.

"BENET" Sp. z o.o.

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6a/11

15-667 Białystok

Cena

100 %

85,50 pkt

2.

"TOM-DACH" Tomasz Śliwowski

ul. Brata Zeno 27

07-430 Myszyniec

Cena

100 %

83,98 pkt

3.

P.W. "ZAGŁOBA" Ewelina Byczyk-Kalinowska

Grabówka ul. Wypoczynkowa 18A

15-523 Białystok

Cena

100 %

79,19 pkt

4.

FIRMA KAZIMIERCZUK Jan Kazimierczuk

ul. Nowogrodzka 151A

18-400 Łomża

Cena

100 %

89,89 pkt

5.

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY

mgr Sylwester Zawadzki

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12

18-400 Łomża

Cena

100 %

71,28 pkt

6.

QUICKREM Ponciło Maciej

ul. Bema 89A/22

15-370 Białystok

Cena

100 %

88,21 pkt

7.

P.T. Projekt Przemysław Turowski

ul. Wilczewo 2

19-200 Grajewo

Cena

100 %

99,06 pkt

8.

"JAKKON" Sp. z o.o.

ul. Targowa 39 B

07-412 Ostrołęka

Cena

100 %

96,79 pkt

9.

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY

Tadeusz Jastrzębski

ul. Jarzębinowa 1

07-410 Ostrołęka

Cena

100 %

100 pkt

10.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MAREX"

Marek Andrzejczyk

ul. Targowa 37A

07-410 Ostrołęka

Cena

100 %

89,68 pkt

11.

Artur Mieczkowski

Zakład Blacharsko-Dekarsko-Ogólnobudowlany

ul. Grunwaldzka 13/57

18-300 Zambrów

Cena

100 %

80,93 pkt

12.

"REMAN" Firma Budowlano – Remontowa

Krzysztof Niewiński

ul. Mazowiecka 1/18

18-400 Łomża

Cena

100 %

93,60 pkt

13.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego

Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 10

07-410 Ostrołęka

Cena

100 %

85,32 pkt

14.

Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji

Kazimierz Mitelsztedt

ul. Denisiewicza 10

07-410 Ostrołęka

Cena

100 %

98,91 pkt

15.

Zakład Budowlany s.c.

Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech

ul. Chabrowa 16

18-400 Łomża

Cena

100 %

91,80 pkt

 

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-01 12:19
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-01 12:19
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-06-18 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 290