Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Ogłoszenie wyniku konkursu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


Wójt Gminy Miastkowo informuje, że dnia 9 stycznia 2013 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rodzaj zadania: popularyzacja dyscypliny sportu — piłka nożna. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Termin składania ofert został określony na dzień 18 lutego 2013 roku do godz. 15:00.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta Klubu Sportowego „Miastkowo" z siedzibą w Chojnach - Naruszczkach 18, 18-413 Miastkowo. Oferta spełniła wymagania określone w ogłoszeniu i została wybrana do realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Komisja stwierdziła, że Klub Sportowy „Miastkowo" daje gwarancję wykonania zadania.

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-02-21 10:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-02-21 10:42
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-02-04 12:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 344