Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu "Na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Miastkowo"


Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Miastkowo“

Do wyznaczonego terminu wpłynęły  4 oferty.

Zamawiający przeprowadził ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy: Firma Bartosz Sp. j. Bujwicki, Sobiech, ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców, których oferta niepodległa odrzuceniu ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

2.

Firma Bartosz Sp. j. Bujwicki, Sobiech,
ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok

Cena

100 %

  100 pkt

4.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
„HYDROTECH” Bernard Zbigniew Krajewski
Stara Łomża p/sz. ul. Słoneczna 17 18-400 Łomża

Cena

100 %

  85 pkt

Odrzucono 2 oferty Wykonawców:
Oferta nr 1 – H2OPTIM Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kwarcowa 2, 62-002 Suchy Las
Oferta nr 3 – KONSORCJUM FIRM
                   PHU „JA-MAR” Jacek Przestrzelski – Lider ul. Wesoła 87, 18-400 Łomża
                   PBI „KERAM”  Marek Cwalina – Partner ul. Sadowa 40, 19-200 Grajewo

WÓJT

JERZY WRÓBLEWSKI


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-07-22 08:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-07-22 08:57
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-02-04 12:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 310