Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Wtorek, 21 listopada 2017 roku :: Imieniny: Janusza, Marii, Reginy

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Dostawa kruszywa łamanego drogowego


Z A W I A D O M I E N I E

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę kruszywa łamanego drogowego”.

Do wyznaczonego terminu wpłynęły  4 oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe Wacław Dąbrowski, ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo, który spełnił warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów,
tj. 100 pkt.

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert
wraz z przyznaną punktacją

1.

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

Cena

100 %

82,29 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjno-Usługowe
„WÓDEX” Wacław Dąbrowski
ul. Warszawska 10
18-413 Miastkowo

Cena

100 %

100 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„GOSK-KRUSZ”

Al. Legionów 152
18-400 Łomża

Cena

100 %

98,60 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARGO”
Mariusz Gosk
Al. Legionów 152
18-400 Łomża

Cena

100 %

80,04 pkt

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 Wójt

Jerzy Wróblewski 

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk2014-02-17
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-02-17 14:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-02-17 14:07

  Wyświetleń : 214

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo