Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Piątek, 24 listopada 2017 roku :: Imieniny: Emmy, Flory, Romana

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Przebudowę i rozbudowę dróg gminnych w Rydzewie: ul. Długa, ul. Kościelna i ul. Piaskowa


Z A W I A D O M I E N I E
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę dróg gminnych w Rydzewie: ul. Długa, ul. Kościelna i ul. Piaskowa”.
 
Do wyznaczonego terminu wpłynęły  2 oferty.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy: BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul Poligonowa 32, 18-400 Łomża, który spełnił warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.
 
Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
 
Numer
oferty
Nazwa i adres Wykonawcy Kryteria oceny ofert
wraz z przyznaną punktacją
1.
BIK-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
Cena
100%
100 pkt
2.Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
Cena
100%
93,45 pkt
      


Żadnych ofert nie odrzucono.
 
Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

Wójt
Jerzy Wróblewski


 

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk2014-08-20
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-08-20 11:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-08-20 11:08
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2014-08-20 11:10

  Wyświetleń : 186

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo