Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Szkoła Podstawowa w Miastkowie: Dostawa oleju opałowego


Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 50.000 zł netto lecz nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miastkowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę oleju opałowego”.

Do wyznaczonego terminu wpłynęło 4 oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Wygrała oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z.NIZIŃSKI” ul. Serocka 11A, 07-200 Wyszków - oferta zawierała najniższą cenę.

Żadnych ofert nie odrzucono. Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Dyrektor Szkoły
mgr Alicja Jadwiga Dobrowolska


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-16 13:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-16 13:59
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-06-10 10:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 309