Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Ogłoszenie wyniku konkursu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


Informuję, że dnia 13 grudnia 2005 r.został ogłoszony ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – rodzaj zadania: organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Miastkowo. Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 13 grudnia 2005 r. Termin składania został określony na dzień 16 stycznia 2006 r.
Do do dnia 16 stycznia br wpłynęła 1 oferta. od Uczniowskiego Klubu Sportowego „JAGUARY” w Miastkowie.
Oferta ta spełniała wymagania określone w ogłoszeniu i dlatego tż została zaakceptowana.
19 stycznia 2006 r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowego zadania z Uczniowskim Klubem Sportowym "JAGUARY"

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2006-05-05 09:42
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-05-05 09:50
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-02-02 10:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 268