Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 18 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
IGN.6733.5.2017w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego12-01-2018
IGN.6733.2.2018w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego29-01-2018
IGN.6733.1.2018W sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego29-01-2018
IGN.6733.3.2018w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego30-01-2018
IGN.6733.6.2018w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego07-02-2018
IGN.6733.1.2018    w sprawie budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii nN niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 82,81, 91 położone w obrębie wsi Kraska gm. Miastkowo08-02-2018
IGN.6733.3.2018w sprawie budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 28/3, 28/4, 174, 51/2, 185, 52/1, 52/2, 53/1, położone w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo09-02-2018
IGN.6733.2.2018w sprawie budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 78/2, 79/1, 78/1, 74/1, 73/2, 73/1, 70, 176 położone w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo12-02-2018
IGN.6733.5.2018w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego14-02-2018
IGN.6733.6.2018W sprawie budowy elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 127/1, 126, 125/5, 119, 103/1, 97, 96/1, 96/2, 96/3, 90, 88/1, 86, położone w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo.19-02-2018
IGN.6733.1.2018w sprawie budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 82, 81, 91, położone w obrębie wsi Kraska gm. Miastkowo.01-03-2018
IGN.6733.3.2018w sprawie budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 28/3, 28/4, 174, 51/2, 185, 52/1, 52/2, 53/1, położone w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo.02-03-2018
IGN.6733.2.2018w sprawie budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 78/2, 79/1, 78/1, 74/1, 73/2, 73/1, 70, 176, położone w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo07-03-2018
IGN.6733.5.2018o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego08-03-2018
brak numeruw sprawie zwołania wiejskiego zebrania wyborczego w sołectwie Miastkowo dla wyboru sołtysa12-03-2018
IGN.6733.6.2018w sprawie budowy elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 127/1, 126, 125/5, 119, 103/1, 97, 96/1, 96/2, 96/3, 90, 88/1, 86, położone w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo.13-03-2018
IGN.6733.5.2018w sprawie przebudowy drogi krajowej Nr 61 Ostrołęka – Łomża - Augustów na odcinku przejścia przez m. Rydzewo14-03-2018
IGN.6733.1.2018o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego16-03-2018