logo Miastkowo  
Aktualności

AktualnościObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 maja 2024 r. nr WSTII.420.13.2024.MM w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

22.05.2024 r. 14:12

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 maja 2024r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: ROŚB.6740.2.6.2024

16.05.2024 r. 08:58

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej (21.05.2024r.)

15.05.2024 r. 14:19

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (21.05.2024r.)

15.05.2024 r. 14:13

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastkowo za 2023 rok

26.04.2024 r. 14:53

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 kwietnia 2024

23.04.2024 r. 09:30

Wyniki badań wody z wodociagu Miastkowo i Łuby-Kiertany

23.04.2024 r. 09:27

Nowe stawki opłat za wodę na lata 2024-2027

17.04.2024 r. 09:50

Ocena przydatności wody do spożycia z wodociągu Miastkowo i Łuby-Kiertany

27.02.2024 r. 11:47

SPRAWOZDANIE z realizacji uchwały Nr XXXII/184/22  Rady Gminy Miastkowo

30.01.2024 r. 13:21

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Kultury i Sportu (27.12.2023r)

20.12.2023 r. 10:36

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę przepustu pod koroną drogi wewnętrznej w ciągu rowu melioracyjnego na dz. nr ewid. 345 obręb Łuby Kurki

11.12.2023 r. 11:33

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy (08.12.2023r.)

01.12.2023 r. 10:26

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 27 listopada 2023r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

28.11.2023 r. 14:10

Obwieszczenie nr 37/2023 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w woj

15.11.2023 r. 09:01