logo Miastkowo  
Aktualności

AktualnościKOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY MIASTKOWO

24.03.2020 r. 14:42

Wyniki badań wody z wodociagu Miastkowo i Łuby-Kiertany

26.02.2020 r. 14:53

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie

13.01.2020 r. 14:42

Postanowienie Ministra Rozwoju

23.12.2019 r. 14:02

Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę działki nr 5 w obrębie Chojny-Naruszczki

21.10.2019 r. 14:09

Zawiadomienie w sprawie rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo - Łuby-Kiertany - Łuby-Kurki

12.07.2019 r. 15:08

Zawiadomienie Wody Polskie z dnia 26 czerwca 2019

03.07.2019 r. 14:50

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 1 licpa 2019 r.

02.07.2019 r. 15:07

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika w Bibliotece Publicznej Gminy Miastkowo

13.06.2019 r. 10:29

Raport o stanie Gminy Miastkowo za 2018 rok

05.06.2019 r. 14:13

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

16.05.2018 r. 14:31

Informacja powiatowego lekarza weterynarii dla posiadaczy zwierząt, dokonujących uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny

05.12.2013 r. 13:28

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

29.11.2012 r. 11:52

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW w sprawie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

19.01.2012 r. 09:59

Odbiór padłych zwierząt

18.11.2008 r. 09:40