logo Miastkowo  
Urząd Gminy Druki do pobrania

Druki do pobrania



Lista plików do pobrania:
2004-06-02 11:34:34
14,41 KB
849
2004-06-03 11:33:05
22,86 KB
787
2004-06-11 11:25:00
29,5 KB
757
2013-01-07 12:11:00
31 KB
675
2016-01-20 14:15:52
139,5 KB
739
2016-01-20 14:16:19
84,5 KB
644
2016-01-20 14:16:42
114 KB
720
2016-01-20 14:17:01
133 KB
671
2017-03-06 09:56:44
13,79 KB
629
2018-03-05 12:25:49
112,17 KB
551
2018-04-05 11:17:53
18,13 KB
508
2018-08-13 15:05:43
39,81 KB
454
2018-08-13 15:06:48
20,75 KB
455
2019-01-09 13:55:42
74,01 KB
1098
2019-01-09 13:56:20
285,71 KB
997
2019-02-08 07:44:26
10,97 KB
395
2019-02-11 14:34:46
67,39 KB
548
2020-03-10 11:34:18
15,4 KB
301
2020-03-10 11:40:31
16,01 KB
296
2020-03-23 12:29:28
369,78 KB
370
2020-04-14 12:46:46
261,84 KB
330
2020-06-23 14:51:32
208,44 KB
273
2020-06-23 14:53:04
21,05 KB
271
2021-10-20 13:28:34
50,91 KB
319
2021-11-05 11:46:34
16,05 KB
161
2023-07-13 13:56:16
1,88 MB
31
Lista plików wg spraw:
 1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
 2. Przyznanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego
 3. Przyznawanie i wypłacanie specjalnego zasiłku opiekuńczego
 4. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń alimentacyjnych (obowiązuje od 1 października 2008 r)
 5. Przyznawanie i wypłacanie świadczenia pielęgnacyjnego
 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych
 7. Świadczenia wychowawcza (500+)
 8. Świadczenie rodzicielskie
 9. Przyjmowanie informacji i deklaracji podatkowych
 10. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 11. Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów
 12. Decyzje o warunkach zabudowy
 13. Podział nieruchomości
 14. Rozgraniczenie nieruchomości
 15. Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 16. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
 17. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.
 18. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.
 19. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 20. Wydawanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
 21. Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo.
 22. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 23. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 24. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2008-11-18 09:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-11-18 09:42
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2023-07-13 13:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 15567