logo Miastkowo  
Urząd Gminy Druki do pobrania

Druki do pobraniaLista plików do pobrania:
2004-06-02 11:34:34
14,41 KB
654
2004-06-03 11:33:05
22,86 KB
595
2004-06-11 11:25:00
29,5 KB
579
2013-01-07 12:11:00
31 KB
453
2016-01-20 14:15:52
139,5 KB
559
2016-01-20 14:16:19
84,5 KB
471
2016-01-20 14:16:42
114 KB
523
2016-01-20 14:17:01
133 KB
489
2017-03-06 09:56:44
13,79 KB
430
2018-03-05 12:25:49
112,17 KB
367
2018-04-05 11:17:53
18,13 KB
329
2018-08-13 15:05:43
39,81 KB
264
2018-08-13 15:06:48
20,75 KB
272
2019-01-09 13:55:42
74,01 KB
807
2019-01-09 13:56:20
285,71 KB
759
2019-01-15 09:25:24
1002,26 KB
602
2019-02-08 07:44:26
10,97 KB
209
2019-02-11 14:34:46
67,39 KB
376
2020-03-10 11:34:18
15,4 KB
121
2020-03-10 11:40:31
16,01 KB
116
2020-03-23 12:29:28
369,78 KB
126
2020-04-14 12:46:46
261,84 KB
129
2020-04-17 07:32:59
59,41 KB
152
2020-06-23 14:51:32
208,44 KB
103
2020-06-23 14:53:04
21,05 KB
96
Lista plików wg spraw:
 1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
 2. Przyznanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego
 3. Przyznawanie i wypłacanie specjalnego zasiłku opiekuńczego
 4. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń alimentacyjnych (obowiązuje od 1 października 2008 r)
 5. Przyznawanie i wypłacanie świadczenia pielęgnacyjnego
 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych
 7. Świadczenia wychowawcza (500+)
 8. Świadczenie rodzicielskie
 9. Przyjmowanie informacji i deklaracji podatkowych
 10. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 11. Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów
 12. Decyzje o warunkach zabudowy
 13. Podział nieruchomości
 14. Rozgraniczenie nieruchomości
 15. Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 16. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
 17. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.
 18. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.
 19. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 20. Wydawanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
 21. Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo.
 22. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 23. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 24. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2008-11-18 09:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-11-18 09:42
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-06-23 14:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 8052