logo Miastkowo  
Urząd Gminy Druki do pobrania

Druki do pobraniaLista plików do pobrania:
2004-06-02 11:34:34
14,41 KB
891
2004-06-03 11:33:05
22,86 KB
830
2004-06-11 11:25:00
29,5 KB
805
2013-01-07 12:11:00
31 KB
717
2016-01-20 14:15:52
139,5 KB
779
2016-01-20 14:16:19
84,5 KB
685
2016-01-20 14:16:42
114 KB
762
2016-01-20 14:17:01
133 KB
712
2017-03-06 09:56:44
13,79 KB
678
2018-03-05 12:25:49
112,17 KB
597
2018-04-05 11:17:53
18,13 KB
546
2018-08-13 15:05:43
39,81 KB
500
2018-08-13 15:06:48
20,75 KB
495
2019-01-09 13:55:42
74,01 KB
1153
2019-01-09 13:56:20
285,71 KB
1050
2019-02-08 07:44:26
10,97 KB
437
2019-02-11 14:34:46
67,39 KB
588
2020-03-10 11:34:18
15,4 KB
340
2020-03-10 11:40:31
16,01 KB
339
2020-03-23 12:29:28
369,78 KB
413
2020-04-14 12:46:46
261,84 KB
370
2020-06-23 14:51:32
208,44 KB
309
2020-06-23 14:53:04
21,05 KB
305
2021-10-20 13:28:34
50,91 KB
363
2021-11-05 11:46:34
16,05 KB
227
2024-01-30 10:38:01
1019,2 KB
27
Lista plików wg spraw:
 1. Przyjmowanie informacji i deklaracji podatkowych
 2. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 3. Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów
 4. Decyzje o warunkach zabudowy
 5. Podział nieruchomości
 6. Rozgraniczenie nieruchomości
 7. Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 8. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
 9. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.
 10. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.
 11. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 12. Wydawanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
 13. Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo.
 14. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 15. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 16. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2008-11-18 09:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-11-18 09:42
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2024-01-30 10:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 15973