logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Aktualne przetargi / konkursyInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.6.2023

17.03.2023 r. 09:14

Budowa drogi polegająca na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 105877B we wsi Kaliszki

Termin: 17.03.2023 r. 09:00
01.03.2023 r. 14:44

„Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Miastkowie”

Termin: 31.03.2023 r. 09:00
28.02.2023 r. 14:38

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.15.2022

28.12.2022 r. 10:26

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Miastkowo w roku 2023

Termin: 28.12.2022 r. 10:00
19.12.2022 r. 14:14

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.13.2022

16.11.2022 r. 09:42

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.12.2022

09.11.2022 r. 10:21

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Termin: 16.11.2022 r. 09:00
07.11.2022 r. 21:49

Zakup i dostawa nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej

Termin: 09.11.2022 r. 10:00
28.10.2022 r. 14:57

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.11.2022

14.10.2022 r. 10:12

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.10.2022

10.10.2022 r. 10:21

Zakup i dostawa nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej

Termin: 14.10.2022 r. 10:00
06.10.2022 r. 14:27

Dostawa kruszywa naturalnego

Termin: 10.10.2022 r. 10:00
30.09.2022 r. 14:45

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.8.2022

12.09.2022 r. 10:45

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.9.2022

08.09.2022 r. 10:39