logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Aktualne przetargi / konkursyInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.6.2022

19.07.2022 r. 10:14

Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Miastkowo,  na dz. nr ewid. 592

Termin: 19.07.2022 r. 10:00
04.07.2022 r. 14:26

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Termin: 22.06.2022 r. 12:00
30.05.2022 r. 14:14

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dwóch bram garażowych segmentowych

Termin: 01.06.2022 r. 11:00
24.05.2022 r. 11:34

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo

Termin: 30.05.2022 r. 15:00
10.05.2022 r. 08:59

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.3.2022

11.02.2022 r. 10:20

Przebudowa z rozbudową dróg gminnych we wsi Tarnowo oraz  przebudowa drogi gminnej Rydzewo–Drogoszewo

Termin: 11.02.2022 r. 10:00
26.01.2022 r. 13:57

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.11.2021

19.11.2021 r. 10:14

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Termin: 19.11.2021 r. 10:00
09.11.2021 r. 14:53

Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie w trybie zamówienia z wolnej ręki

30.09.2021 r. 14:58

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.9.2021

17.09.2021 r. 10:28

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.8.2021

13.09.2021 r. 10:43

Przebudowa drogi gminnej nr 105878B w miejscowości Rydzewo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr ewid. 562

Termin: 17.09.2021 r. 10:00
02.09.2021 r. 13:09

Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie

Termin: 13.09.2021 r. 10:00
27.08.2021 r. 12:57

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.7.2021

16.08.2021 r. 09:50