logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Aktualne przetargi / konkursyInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.4.2024

16.02.2024 r. 09:08

Zakup i dostawa nowego autobusu do przewozu dzieci w wieku szkolnym na potrzeby Gminy Miastkowo

Termin: 16.02.2024 r. 09:00
05.02.2024 r. 12:33

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.12.2023

09.01.2024 r. 11:04

Dostawa oleju napędowego oraz oleju opałowego  na potrzeby Gminy Miastkowo w roku 2024

Termin: 09.01.2024 r. 11:00
29.12.2023 r. 12:53

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.11.2023

30.10.2023 r. 09:22

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Termin: 30.10.2023 r. 09:00
02.10.2023 r. 12:26

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.10.2023

13.09.2023 r. 09:06

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę gruntu z zasobu gminnego

Termin: 30.09.2023 r. 14:00
01.09.2023 r. 14:47

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Miastkowie IGN.271.10.2023

Termin: 13.09.2023 r. 09:00
29.08.2023 r. 09:35

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.9.2023

21.07.2023 r. 10:17

Dostawa Kruszywa naturalnego

Termin: 21.07.2023 r. 10:00
05.07.2023 r. 13:25

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.8.2023

29.05.2023 r. 11:23

Budowa w miejscu publicznym urządzeń małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Miastkowie

Termin: 29.05.2023 r. 11:00
12.05.2023 r. 13:55

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.5.2023

31.03.2023 r. 09:47

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.6.2023

17.03.2023 r. 09:14