logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Aktualne przetargi / konkursyInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.10.2023

13.09.2023 r. 09:06

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę gruntu z zasobu gminnego

Termin: 30.09.2023 r. 14:00
01.09.2023 r. 14:47

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Miastkowie IGN.271.10.2023

Termin: 13.09.2023 r. 09:00
29.08.2023 r. 09:35

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.9.2023

21.07.2023 r. 10:17

Dostawa Kruszywa naturalnego

Termin: 21.07.2023 r. 10:00
05.07.2023 r. 13:25

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.8.2023

29.05.2023 r. 11:23

Budowa w miejscu publicznym urządzeń małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Miastkowie

Termin: 29.05.2023 r. 11:00
12.05.2023 r. 13:55

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.5.2023

31.03.2023 r. 09:47

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.6.2023

17.03.2023 r. 09:14

Budowa drogi polegająca na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 105877B we wsi Kaliszki

Termin: 17.03.2023 r. 09:00
01.03.2023 r. 14:44

„Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Miastkowie”

Termin: 31.03.2023 r. 09:00
28.02.2023 r. 14:38

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.15.2022

28.12.2022 r. 10:26

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Miastkowo w roku 2023

Termin: 28.12.2022 r. 10:00
19.12.2022 r. 14:14

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.13.2022

16.11.2022 r. 09:42

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia IGN.271.12.2022

09.11.2022 r. 10:21