logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

ARCHIWUM: Aktualne przetargi / konkursyOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miastkowo

Termin: 23.11.2020 r. 10:00
13.11.2020 r. 10:53

Dostawa kruszywa naturalnego

Termin: 22.06.2020 r. 10:00
12.06.2020 r. 10:35

Budowa drogi polegająca na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 105876B we wsi Rydzewo- Gozdy wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1957B

Termin: 18.05.2020 r. 10:00
29.04.2020 r. 10:51

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Leopoldowie, Gm. Miastkowo

Termin: 20.04.2020 r. 09:00
26.03.2020 r. 12:54

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Miastkowo

Termin: 26.11.2019 r. 10:00
14.11.2019 r. 13:27

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.700.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

Termin: 25.11.2019 r. 10:00
14.11.2019 r. 10:38

OGLOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ GRUNTU Z ZASOBU GMINNEGO

Termin: 11.10.2019 r. 14:00
12.09.2019 r. 15:22

Przebudowa mostu przez rzekę Ruż w pobliżu miejscowości Łubia

Termin: 22.08.2019 r. 10:00
06.08.2019 r. 11:02

Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury poprzez budowę trzech obiektów rekreacyjnych

Termin: 10.06.2019 r. 10:00
23.05.2019 r. 11:13

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze organizacji  wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo

Termin: 04.06.2019 r. 15:00
15.05.2019 r. 08:14

Dostawa kruszywa naturalnego

Termin: 09.05.2019 r. 10:00
26.04.2019 r. 10:02

Budowa drogi gminnej nr 105888B w Miastkowie polegająca na rozbudowie i przebudowie ul. Wąskiej i ul. Spokojnej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019- Etap III

Termin: 14.05.2019 r. 10:00
18.04.2019 r. 11:57

Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury poprzez budowę trzech obiektów rekreacyjnych

Termin: 24.04.2019 r. 10:00
09.04.2019 r. 09:32

Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury poprzez budowę trzech obiektów rekreacyjnych

Termin: 05.04.2019 r. 10:00
21.03.2019 r. 11:23

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo

Termin: 11.03.2019 r. 09:00
01.03.2019 r. 14:12