logo Miastkowo  
Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkoweRadni kadencji 2018 - 2024
Henryk Rupacz - Przewodniczący Rady
Teresa Brzostek - Wiceprzewodnicząca Rady
Rafał Bąkowski - Radny
Marek Brzostek - Radny
Andrzej Ciecierski - Radny
Paweł Grużewski - Radny
Łukasz Iwaniak - Radny
Sławomir Kamienowski - Radny
Danuta Pawelczyk - Radna
Tomasz Klimek - Radny
Sławomir Lachowski - Radny
Jan Przychodzień - Radny
Bożena Wilk - Radna
Danuta Zajączkowska - Radna
Patrycja Zaremba - Radna

Wójt Gminy Miastkowo
Janusz Józef Cieciórski

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Agnieszka Dulewicz - Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
Aneta Łuba - Inspektor
Anna Wiśniewska - Inspektor ds księgowości podatkowej
Bożena Wilk - Skarbnik Gminy
Dominika Kamienowska - podinspektor ds wymiaru zobowiązań pieniężnych
Dorota Prytuła - Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta
Elżbieta Kurpiewska - Pracownik socjalny
Katarzyna Ciecierska - Kierownika USC
Katarzyna Kobus - Starszy specjalista pracy socjalnej

Kierownicy jednostek organizacyjnych
Agnieszka Zduńczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miastkowie
Anna Cwalina-Adamowicz - Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo
Mariola Kupidłowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Korytkowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Małgorzata Struniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzewie
Regina Pianko - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej