logo Miastkowo  

Klauzula informacyjna dla osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Miastkowo, adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo; adres e-mail: iod.miastkowo@gmail.com

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie dotyczącym oświadczeń majątkowych, wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne ściśle określone przypisami prawa, a jawna część oświadczenia majątkowego /część A/ będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz przez prawnie określony okres archiwizacji.

 6. Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  (UWAGA: dostęp, usuniecie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne
  z przepisami prawa na podstawie których odbywa się ich przetwarzanie i archiwizacja)

 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich nie podanie będzie równoznaczne z niedopełnieniem ustawowego obowiązku.

 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2019-06-11 11:33
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2019-06-11 11:33
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 367