logo Miastkowo  
Urząd Gminy Struktura Urzędu

Urząd -> Struktura Urzędu


Załącznik do
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Struktura Organizacyjna Urzędu
 
 

Wykaz pracowników Urzędu Gminy Miastkowo
(stan na 1 marca 2020r.)

KIEROWNICTWO URZĘDU GMINY

 1. Kazimierz Górski – Wójt Gminy Miastkowo
 2. Dorota Prytuła – Sekretarz Gminy Miastkowo
 3. Bożena Wilk – Skarbnik Gminy Miastkowo

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:  I. Referat Finansowy, w skład którego wchodzą:

 1. Kierownik Referatu - Skarbnik gminy – Bożena Wilk,
 2. stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej – Teresa Pawelczyk, Edyta Bielacka, Aneta Wiśniewska,
 3. stanowisko pracy ds. płac i rozliczeń – Iwona Wiktorzak,
 4. stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej – Anna Wiśniewska,
 5. stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat – Agnieszka Dulewicz,

II. Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, w skład którego wchodzą:

 1. Kierownik Referatu – Agnieszka Skupska,
 2. stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym – Bogumiła Małż
 3. stanowisko pracy ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych – Anna Bieńkowska

III. Urząd Stanu Cywilnego:

 1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Katarzyna Ciecierska,
 2. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Katarzyna Kuczyńska.

IV. Samodzielne stanowiska pracy:

 1. stanowisko pracy ds. polityki kadrowej oraz handlu i usług – Katarzyna Kuczyńska,
 2. stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy – Barbara Kalinowska,
 3. stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska – Marzena Komorowska,
 4. stanowisko pracy ds. obrony cywilnej o obronności – Barbara Nadrowska,
 5. stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi – Agnieszka Bieńkowska,
 6. informatyk – Marcin Łuba.

V. Stanowiska pomocnicze i obsługi:

 1. woźna — I etat
 2. pracownik gospodarczy — 1 etat,
 3. kierowca autobusu — 4 etaty
 4. kierowca samochodu ciężarowego — 1 etat
 5. konserwator urządzeń wodociągowych — 1 1/2 etatu
 6. kierowca ciągnika - 1/2 etatu.

Zestawienie obsady etatowej Urzędu Gminy

 1. Wójt                                  - 1 etat,
 2. Sekretarz Gminy                - 1 etat,
 3. Skarbnik Gminy                 - 1 etat
 4. Kierownik Referatu IGN      - 1 etat,
 5. Kierownik USC                  - 1 etat
 6. pracownicy administracyjni - 14"/2 etatu
 7. pracownicy obsługi             - 9 etatów

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2008-10-06 13:45
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-10-06 13:54
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-03-12 10:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 8101