logo Miastkowo  
Urząd Gminy Struktura Urzędu

Urząd -> Struktura Urzędu


Załącznik do
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
 

Nazwa Referatów i stanowisk pracy

Liczba etatów

Wójt Gminy

1

Zastępca Wójta

1

Referat Organizacyjny (RO)

5

1.

Sekretarz - Kierownik Referatu

1

2.

Stanowisko ds. polityki kadrowej, handlu i usług - Z-ca Kierownika Referatu

1

3.

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

1

4.

Informatyk gminny

1

5.

Stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu

1

 

Stanowiska pomocnicze i obsługi

2

1.

Pomoc administracyjna

1

2.

Sprzątaczka

1

Referat Finansowy (FN)

6 i 3/4

1.

Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu

1

2.

Zastępca Skarbnika

1

3.

Księgowość budżetowa

2

4.

Płace i rozliczenia

3/4

5.

Ksiegowość podatkowa

1

6.

Wymiar podatków i opłat

1

 

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

1.

Pomoc administracyjna

1

Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (IGN)

6

1.

Stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego - Kierownik Referatu

1

2.

Stanowisko ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych - Z-ca Kierownika Referatu

1

3.

Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym

1

4.

Stanowisko ds. dróg

1

5.

Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska

1

6.

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

1

 

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

1.

Pomoc administracyjna

 

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

1

1.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

1

2.

Zastępca Kierownika USC

 

Samodzielne komórki organizacyjne

1.

Stanowisko ds. obrony cywilnej i obronności - Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

Stanowiska pomocnicze i obsługi

12

1.

Dyspozytor

1

2.

Kierowca autobusu

5

3.

Robotnik

3

4.

Konserwator

3


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2008-10-06 13:45
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-10-06 13:54
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2024-05-29 14:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 10552