logo Miastkowo  
Informacje i programy Informacje

InformacjeInformacja za 2018 r.

05.06.2019 r. 12:07

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie za 2018 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej

05.06.2019 r. 12:02

Ocena zasobów pomocy społecznej

05.06.2019 r. 11:43

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastkowo za 2018 rok

30.04.2019 r. 09:38

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2018 rok

05.04.2019 r. 13:04

Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018-2025

05.04.2019 r. 13:00

Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019

05.04.2019 r. 12:57

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok

05.04.2019 r. 12:55

Informacja za 2017 r. z realizacji uchwały Nr XVI/87/08 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 14 listopada 2008 roku

25.05.2018 r. 13:34

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie za 2017 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej

17.05.2018 r. 15:04

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastkowo za 2017 rok

27.04.2018 r. 13:37

Informacja na temat przygotowanych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i pozyskania środków zewnętrznych w roku 2017

04.04.2018 r. 14:42

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok

04.04.2018 r. 14:40

Ocena zasobów pomocy społecznej

04.04.2018 r. 14:37

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2017 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań

04.04.2018 r. 14:37