logo Miastkowo  
Informacje i programy Informacje

InformacjeSprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie za okres od 1 stycznia 2019r do 31 grudnia 2019r

13.05.2020 r. 14:19

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019

11.05.2020 r. 15:13

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok

11.05.2020 r. 15:10

Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019

11.05.2020 r. 15:10

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2019 r.

11.05.2020 r. 15:07

Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018-2025

11.05.2020 r. 15:05

Ocena zasobów pomocy społecznej

11.05.2020 r. 12:08

Informacja na temat działalności Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo za 2019 rok

11.05.2020 r. 12:07

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019

11.05.2020 r. 12:05

Informacja za 2018 r.

05.06.2019 r. 12:07

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie za 2018 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej

05.06.2019 r. 12:02

Ocena zasobów pomocy społecznej

05.06.2019 r. 11:43

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastkowo za 2018 rok

30.04.2019 r. 09:38

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2018 rok

05.04.2019 r. 13:04

Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018-2025

05.04.2019 r. 13:00