logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Zapytania ofertowe

Zapytania ofertoweZawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniach: IGN.271.3.14.2020, IGN.271.3.15.2020

Termin: 21.08.2020 r. 12:00
13.08.2020 r. 09:27

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Chojny-Naruszczki

Termin: 21.08.2020 r. 12:00
07.08.2020 r. 11:12

Budowa trzech obiektów małej architektury na terenie gminy Miastkowo w miejscowościach Podosie i Czartoria

Termin: 21.08.2020 r. 12:00
07.08.2020 r. 10:57

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTKOWO

Termin: 20.07.2020 r. 13:00
10.07.2020 r. 14:29

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Miastkowo

Termin: 19.06.2020 r. 13:00
09.06.2020 r. 14:19

Nadzór inwestorski dla inwestycji pn.,, Budowa drogi polegająca na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 105876 B we wsi Rydzewo- Gozdy wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1957B''

Termin: 27.05.2020 r. 13:00
19.05.2020 r. 11:33

Szkoła Podstawowa w Miastkowie: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

Termin: 09.12.2019 r. 12:00
02.12.2019 r. 08:10

Szkoła Podstawowa w Miastkowie: Dostawa oleju opałowego

Termin: 09.12.2019 r. 12:00
02.12.2019 r. 08:02

Przebudowa drogi gminnej nr 105886B ulica Długa w miescowości Miastkowo- w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych

Termin: 13.09.2019 r. 14:00
06.09.2019 r. 10:03

Szkoła Podstawowa w Miastkowie: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

Termin: 26.11.2018 r. 12:00
19.11.2018 r. 10:55

Szkoła Podstawowa w Miastkowie: Dostawa oleju opałowego

Termin: 26.11.2018 r. 12:00
19.11.2018 r. 10:52

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo

Termin: 05.09.2018 r. 10:00
27.08.2018 r. 13:44

Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i wycinkę drzew z działki gminnej nr 50/2 położonej w miejscowości Łuby-Kurki

Termin: 28.03.2018 r. 13:00
23.03.2018 r. 12:06