logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowePełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań w branży budowlanej

Termin: 30.04.2024 r. 23:59
23.04.2024 r. 13:00

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo

Termin: 06.11.2023 r. 23:59
27.10.2023 r. 14:35

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

Termin: 08.12.2022 r. 12:00
01.12.2022 r. 10:23

Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego

Termin: 08.12.2022 r. 12:00
01.12.2022 r. 10:20

Budowa obiektów małej architektury na terenie Gminy Miastkowo

Termin: 06.07.2022 r. 12:00
24.06.2022 r. 14:53

Zakup sprzętu, oprogramowania, usług oraz przeprowadzenie szkolenia

Termin: 27.05.2022 r. 11:00
18.05.2022 r. 10:37

Remont lokalu użytkowego w Tarnowie w celu adaptacji na Świetlicę Wiejską

Termin: 10.03.2022 r. 12:00
23.02.2022 r. 12:09

Remont lokalu użytkowego w Tarnowie w celu adaptacji na Świetlicę Wiejską

Termin: 23.02.2022 r. 12:20
08.02.2022 r. 13:50

Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego

Termin: 07.12.2021 r. 12:00
30.11.2021 r. 08:21

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

Termin: 07.12.2021 r. 12:00
30.11.2021 r. 08:18