logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacje z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "Zakup i dostawa nowego autobusu do przewozu dzieci w wieku szkolnym na potrzeby Gminy Miastkowo"

16.02.2024 r. 12:29

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego w roku 2024"

09.01.2024 r. 13:57

Informaja z otwarcia ofert w postępowaniu p.n.  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo”

07.11.2023 r. 14:14

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"

30.10.2023 r. 13:44

Informacja z otwarcia ofert na zadanie  "Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Miastkowie" IGN.271.10.2023

13.09.2023 r. 14:23

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Dostawa kruszywa naturalnego" IGN.271.9.2023

21.07.2023 r. 13:35

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Budowa w miejscu publicznym urządzeń małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Miastkowie" IGN.271.8.2023

29.05.2023 r. 15:05

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Miastkowie” IGN.271.5.2023

31.03.2023 r. 12:09

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Budowa drogi polegająca na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr  105 877B we wsi Kaliszki” IGN.271.6.2023

17.03.2023 r. 11:37

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Miastkowo w roku 2023” IGN.271.15.2022

28.12.2022 r. 13:10

Dostawa oleju opałowego

14.12.2022 r. 09:37

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

14.12.2022 r. 09:36

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. IGN.271.13.2022

16.11.2022 r. 13:27

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Zakup i dostawa nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej" IGN.271.12.2022

09.11.2022 r. 13:24

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Zakup i dostawa nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej" IGN.271.11.2022

14.10.2022 r. 12:19