logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacje z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 105878B w miejscowości Rydzewo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr ewid. 562" IGN.271.9.2021

17.09.2021 r. 12:21

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie" IGN.271.8.2021

13.09.2021 r. 14:10

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie" IGN.271.7.2021

16.08.2021 r. 11:09

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Nadbudowa  i przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody we wsi Łuby-Kiertany" IGN.271.6.2021

21.07.2021 r. 11:17

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Nadbudowa  i przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody we wsi Łuby-Kiertany"

07.05.2021 r. 14:14

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miastkowo

23.11.2020 r. 11:31

Informacja z otwarcia ofert na zadanie:  „Budowa obiektów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Chojny-Naruszczki”

21.08.2020 r. 14:43

Informacja z otwarcia ofert na zadanie:  „Budowa trzech obiektów małej architektury na terenie gminy Miastkowo  w miejscowościach Podosie i Czartoria”

21.08.2020 r. 14:34

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu IGN.271.7.2020

22.06.2020 r. 11:27

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu IGN.271.6.2020

18.05.2020 r. 11:26

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu IGN.271.4.2020

20.04.2020 r. 14:35