logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacje z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert na zadanie „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Miastkowo w roku 2023” IGN.271.15.2022

28.12.2022 r. 13:10

Dostawa oleju opałowego

14.12.2022 r. 09:37

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

14.12.2022 r. 09:36

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. IGN.271.13.2022

16.11.2022 r. 13:27

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Zakup i dostawa nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej" IGN.271.12.2022

09.11.2022 r. 13:24

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Zakup i dostawa nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej" IGN.271.11.2022

14.10.2022 r. 12:19

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Dostawa kruszywa naturalnego" IGN.271.10.2022

10.10.2022 r. 12:41

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Miastkowo na dz. nr ewid. 592" IGN.271.8.2022

12.09.2022 r. 13:13

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Dostawa kruszywa naturalnego" IGN.271.9.2022

08.09.2022 r. 13:51

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej" IGN.271.7.2022

19.08.2022 r. 11:43

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Miastkowo na dz. nr ewid. 592" IGN.271.6.2022

19.07.2022 r. 12:41

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Budowa obiektów małej architektury na terenie Gminy Miastkowo

07.07.2022 r. 12:10

Informacja z otwarcia ofert na zadanie Remont lokalu użytkowego w Tarnowie w celu adaptacji na Świetlicę Wiejską IGN.271.2.5.2022

10.03.2022 r. 14:44

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych we wsi Tarnowo oraz przebudowa drogi gminnej Rydzewo–Drogoszewo” IGN.271.3.2022

11.02.2022 r. 12:02

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" IGN.271.11.2021

19.11.2021 r. 12:04