logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

ARCHIWUM: Informacje z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miastkowo

23.11.2020 r. 11:31

Informacja z otwarcia ofert na zadanie:  „Budowa obiektów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Chojny-Naruszczki”

21.08.2020 r. 14:43

Informacja z otwarcia ofert na zadanie:  „Budowa trzech obiektów małej architektury na terenie gminy Miastkowo  w miejscowościach Podosie i Czartoria”

21.08.2020 r. 14:34

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu IGN.271.7.2020

22.06.2020 r. 11:27

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu IGN.271.6.2020

18.05.2020 r. 11:26

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu IGN.271.4.2020

20.04.2020 r. 14:35

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN.271.14.2019

26.11.2019 r. 12:03

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN.271.13.2019

25.11.2019 r. 11:21

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN. 271.12.2019

22.08.2019 r. 11:03

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN. 271.11.2019

10.06.2019 r. 11:44

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN.271.8.2019

14.05.2019 r. 11:36

Inforacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN. 271.9.2019

09.05.2019 r. 11:32

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN.271.7.2019

24.04.2019 r. 11:09

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN.271.6.2019

05.04.2019 r. 11:57

Informacja z otwarcia ofert , postępowanie IGN.271.5.2019

11.03.2019 r. 11:13