logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN. 271.12.2019


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32                                                          Miastkowo, 22 sierpnia 2019 r.

18-413 Miastkowo

 

IGN.271.12.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.12.2019

na ,, Przebudowa mostu przez rzekę Ruż w pobliżu miejscowości Łubia”,

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) zwanej dalej ustawą, przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 605.740,00 zł brutto.
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Okres gwarancji i rękojmi za wady

1

DOMOST Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 30
07-320 Małkinia Górna,

 

 

927.556,44 zł

 

60 miesięcy

2.

BUDREX- KOBI Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 92
15-727 Białystok


969 048,12 zł


60 miesięcy

3

ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY
Ireneusz Toczyłowski
ul. Poligonowa 10
18-402 Łomża


728 208,83 zł


60 miesięcy

4.

HYDROBUD
Kiełczyk Spółka Jawna
ul. Palmowa 22 A
15-795 Białystok


1.366.504,76 zł


60 miesięcy

 

Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2020 r. Warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

 

 

Wójt

  Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Martyna Dąbrowska2019-08-22
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2019-08-22 11:03
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2019-08-22 11:03
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-12-07 09:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 438