logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Wyniki przetargów / konkursówSzkoła Podstawowa w Miastkowie: Informacja o wynikach Dostawa oleju opałowego

11.12.2019 r. 09:24

Szkoła Podstawowa w Miastkowie: Informacja o wynikach Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

11.12.2019 r. 09:23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Miastkowo''

09.12.2019 r. 07:58

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,, Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.700.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego''

05.12.2019 r. 08:39

Informacja o wyborze oferty na zadanie ,, Przebudowa drogi gminnej nr 105886B ulica Długa w miejscowości Miastkowo- w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych''

17.09.2019 r. 08:43

Informacja o wyborze najkorzystniejszj oferty na ,, Przebudowę mostu przez rzekę Ruż w pobliżu miejscowości Łubia''

10.09.2019 r. 09:27

Ogłoszenie wyniku konkursu – wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo

24.06.2019 r. 11:28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,, Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury poprzez budowę trzech obiektów rekreacyjnych''

19.06.2019 r. 10:59

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:,, Budowę drogi gminnej nr 105888B w Miastkowie polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Wąskiej i ul Spokojnej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ramach programu gminnej i powiatowej infrastrukt

06.06.2019 r. 10:19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,,Dostawę kruszywa naturalnego''

20.05.2019 r. 13:08

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postepowania nr IGN.271.7.2019 na: ,,Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie poprzez budowę trzech obiektów rekreacyjnych,,

24.04.2019 r. 14:22

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postepowania nr IGN.271.6.2019 na: ,,Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie poprzez budowę trzech obiektów rekreacyjnych,,

08.04.2019 r. 14:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Miastkowo''

18.03.2019 r. 09:11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  oraz o odrzuceniu ofert w postepowaniu na ,, Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w gminie Miastkowo''

14.02.2019 r. 11:14

Szkoła Podstawowa w Miastkowie: Dostawa oleju opałowego

29.11.2018 r. 10:35