logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Wyniki przetargów / konkursówInformacja o unieważnieniu postępowania na "Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Miastkowie" IGN.271.5.2023

03.04.2023 r. 10:03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Budowę drogi polegającą na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 105877B we wsi Kaliszki" IGN.271.6.2023

03.04.2023 r. 09:38

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty i odrzuceniu oferty  na "Dostawę oleju napędowego na potrzeby Gminy Miastkowo w roku 2023"

09.01.2023 r. 13:43

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty i odrzuceniu oferty  na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo oraz wyposażenie PSZOK

13.12.2022 r. 15:03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup i dostawę nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej" IGN.271.12.2022

14.11.2022 r. 13:31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę kruszywa naturalnego" IGN.271.10.2022

18.10.2022 r. 14:58

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania IGN.271.11.2022 ,,Zakup i dostawa nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej"

18.10.2022 r. 11:16

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na zbycie  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastkowo, położonej w obrębie Drogoszewo

06.10.2022 r. 15:22

Informacja o unieważnieniu postępowania IGN.271.9.2022 na "Dostawę kruszywa naturalnego"

22.09.2022 r. 14:46

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Remont drogi gminnej wewnętrznej  w miejscowości Miastkowo na dz. nr ewid. 592"

21.09.2022 r. 14:09

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania IGN.271.7.2022 ,,Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej"

05.09.2022 r. 12:41

 Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania na: "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Miastkowo na dz. nr ewid. 592"

20.07.2022 r. 15:21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Budowę obiektów małej architektury na terenie Gminy Miastkowo"

19.07.2022 r. 13:32

Ogłoszenie wyniku konkursu – wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo.

09.06.2022 r. 09:57

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup sprzętu, oprogramowania, usług oraz przeprowadzenie szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporno

30.05.2022 r. 09:07