logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Wyniki przetargów / konkursówInformacja o unieważnieniu postępowania IGN.271.9.2022 na "Dostawę kruszywa naturalnego"

22.09.2022 r. 14:46

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Remont drogi gminnej wewnętrznej  w miejscowości Miastkowo na dz. nr ewid. 592"

21.09.2022 r. 14:09

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania IGN.271.7.2022 ,,Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej"

05.09.2022 r. 12:41

 Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania na: "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Miastkowo na dz. nr ewid. 592"

20.07.2022 r. 15:21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Budowę obiektów małej architektury na terenie Gminy Miastkowo"

19.07.2022 r. 13:32

Ogłoszenie wyniku konkursu – wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo.

09.06.2022 r. 09:57

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup sprzętu, oprogramowania, usług oraz przeprowadzenie szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporno

30.05.2022 r. 09:07

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty na: "Przebudowa z rozbudową dróg gminnych we wsi Tarnowo oraz przebudowa drogi gminnej Rydzewo–Drogoszewo"

01.04.2022 r. 12:49

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Remont lokalu użytkowego w Tarnowie w celu adaptacji na Świetlicę Wiejską".

01.04.2022 r. 12:47

Informacja o wynikach w sprawie „Dostawy oleju opałowego” do Szkoły Podstawowej w Miastkowie

14.12.2021 r. 14:21

Informacja o wynikach  w sprawie „Dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej” do Szkoły Podstawowej w Miastkowie

14.12.2021 r. 14:19

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty i odrzuceniu oferty  na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo oraz wyposażenie PSZOK

29.11.2021 r. 14:56

Informacja o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki

25.10.2021 r. 15:12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę drogi gminnej nr 105878B w miejscowości Rydzewo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr ewid. 562".

05.10.2021 r. 14:35

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania IGN.271.8.2021 ,,Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie"

15.09.2021 r. 10:15