logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Wyniki przetargów / konkursówInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Zakup i dostawa nowego autobusu do przewozu dzieci w wieku szkolnym na potrzeby Gminy Miastkowo"  IGN.271.4.2024

12.03.2024 r. 14:43

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Dostawa oleju napędowego oraz oleju opałowego na potrzeby Gminy Miastkowo w roku 2024" IGN.271.12.2023

12.01.2024 r. 14:06

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo oraz wyposażenie PSZOK" IGN.271.11.2023

01.12.2023 r. 13:16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo

09.11.2023 r. 15:12

Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części działki nr 36  w obrębie Chojny-Naruszczki

12.10.2023 r. 15:06

Informacja o unieważnieniu postępowania na "Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Miastkowie" IGN.271.10.2023

26.09.2023 r. 13:43

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa kruszywa naturalnego" IGN.271.9.2023

28.07.2023 r. 14:49

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Budowa w miejscu publicznym urządzeń małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Miastkowie" IGN.271.8.2023

12.06.2023 r. 13:52

Informacja o unieważnieniu postępowania na "Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Miastkowie" IGN.271.5.2023

03.04.2023 r. 10:03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Budowę drogi polegającą na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 105877B we wsi Kaliszki" IGN.271.6.2023

03.04.2023 r. 09:38

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty i odrzuceniu oferty  na "Dostawę oleju napędowego na potrzeby Gminy Miastkowo w roku 2023"

09.01.2023 r. 13:43

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty i odrzuceniu oferty  na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo oraz wyposażenie PSZOK

13.12.2022 r. 15:03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup i dostawę nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej" IGN.271.12.2022

14.11.2022 r. 13:31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę kruszywa naturalnego" IGN.271.10.2022

18.10.2022 r. 14:58

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania IGN.271.11.2022 ,,Zakup i dostawa nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej"

18.10.2022 r. 11:16