logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

ARCHIWUM: Wyniki przetargów / konkursówInformacja o wynikach  przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na „ Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej” do Szkoły Podstawowej w Miastkowie.

17.12.2020 r. 13:59

Informacja o wynikach  przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę oleju opałowego” do Szkoły Podstawowej w Miastkowie.

17.12.2020 r. 13:56

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miastkowo

16.12.2020 r. 13:54

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "„Budowę trzech obiektów małej architektury na terenie gminy Miastkowo  w miejscowościach Podosie i Czartoria”

07.09.2020 r. 07:39

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Budowę obiektów małej architektury - plac zabaw w miejscowości Chojny-Naruszczki""

04.09.2020 r. 13:43

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy oraz odrzuceniu ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Dostawę kruszywa naturalnego’’

13.07.2020 r. 10:35

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,, Budowę drogi polegającej na rozbudowie  i przebudowie drogi gminnej nr 105876B we wsi Rydzewo- Gozdy wraz z przebudową  i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1957B''

09.06.2020 r. 09:46

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na nadzór inwestoriski w postępowaniu nr IGN.271.3.5.2020

28.05.2020 r. 11:40

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Budowę boiska wielofunkcyjnego w Leopoldowie, Gm. Miastkowo"

06.05.2020 r. 08:34

Szkoła Podstawowa w Miastkowie: Informacja o wynikach Dostawa oleju opałowego

11.12.2019 r. 09:24

Szkoła Podstawowa w Miastkowie: Informacja o wynikach Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

11.12.2019 r. 09:23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Miastkowo''

09.12.2019 r. 07:58

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,, Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.700.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego''

05.12.2019 r. 08:39

Informacja o wyborze oferty na zadanie ,, Przebudowa drogi gminnej nr 105886B ulica Długa w miejscowości Miastkowo- w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych''

17.09.2019 r. 08:43

Informacja o wyborze najkorzystniejszj oferty na ,, Przebudowę mostu przez rzekę Ruż w pobliżu miejscowości Łubia''

10.09.2019 r. 09:27