logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze oferty na zadanie ,, Przebudowa drogi gminnej nr 105886B ulica Długa w miejscowości Miastkowo- w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych''


 

Miastkowo, 17 września 2019 r.

Gmina Miastkowo                         

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

 

IGN.271.4.25.2019

 

                                   

Informacja o wyborze oferty na zadanie:

 

Przebudowa drogi gminnej nr 105886B ulica Długa w miejscowości Miastkowo- w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych

Zamawiający działając w  oparciu o zapisy Zarządzenia Wójta Gminy Miastkowo nr 51.2016 z dnia 4 października 2016 r. informuje o rozstrzygnięciu postępowania
o udzielenie zamówienia na zadanie pn.

„Przebudowa drogi gminnej nr 105886B ulica Długa w miejscowości Miastkowo-
w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych”     


Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu
06 września 2019 r.  Termin składania ofert upłynął  13 września 2019 r. do godz. 14 00.

Zamawiający w wyznaczonym terminie Zamawiający otrzymał oferty od następujących wykonawców:

 

  1. Michał Mierzejewski Firma Usługowo- Transportowa ,, HUS-BUD’’, Al. Jana Pawła II 132 A lok. 1d, 07-410 Ostrołęka, cena brutto 166.050,00 zł
  2. Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjno- Usługowe ,, WÓDEX’’ Wacław Dąbrowski, Warszawska 10, 18-413 Miastkowo, cena brutto 147.046,50 zł

 

Po dokonaniu oceny merytorycznej i formalnej Zamawiający postanawia udzielić zamówienia Przedsiębiorstwu Handlowo- Produkcyjno- Usługowemu ,, WÓDEX’’ Wacław Dąbrowski, ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo, ponieważ zaoferował najniższą cenę.Sekretarz Gminy

                                                                                                                      Dorota Prytuła


Informacje wytworzył(a) :Martyna Dąbrowska2019-09-17
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2019-09-18 08:43
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2019-09-18 08:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 231