logo Miastkowo  
Pomoc Informacje publiczne nie udostępnione na stronie BIP

Pomoc -> Informacje publiczne nie udostępnione na stronie BIP


Jak uzyskać informację publiczną nieudostępnioną na stronach biuletynu?

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy Miastkowo w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

1. wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów gminy na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miastkowie,

2. udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy Miastkowo.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miastkowo, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2008-10-06 12:52
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-10-06 12:59
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-06-05 09:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 3163