logo Miastkowo  
Urząd Gminy Rejestry i ewidencje

Urząd -> Rejestry i ewidencje prowadzone w Urzędzie Gminy


Rejestr uchwał Rady Gminy
Rejestr wniosków i interpelacji radnych
Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Gminy
Rejestr zarządzeń Wójta
Rejestr zarządzeń Kierownika Urzędu
Publicznie dostępne - do wglądu codziennie, w godzinach pracy Urzędu - udostępniane na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy , pokój nr 9Rejestr aktów prawa miejscowego
Rejestr skarg i wniosków

Udostępniane codziennie, w godzinach pracy Urzędu, u Sekretarza Gminy, pokój nr 10


 

Rejestr wydanych upoważnień
Ewidencja działalności gospodarczej
Udostępniane codziennie , w godzinach pracu Urzędu, na stanowiski ds polityki kadrowej oraz handlu i usług, pokój nr 11Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie
Rejestr samorządowych instytucji kultury
Udostępniane codziennie, w godzinach pracy Urzędu, na stanowisku ds oświaty i kultury, pokój nr 18


 

Stały rejestr wyborców
Udostępniony do wglądu na pisemny wniosek, w USC, pokój nr 3


 

Ewidencja podatników podatku rolnego,leśnego, od nieruchomości i podatku od posiadania psów
Udostępniane na pisemny wniosek, zgodnie z Ordynacją podatkową, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o zachowaniu tajemnicy skarbowej i ustawy o ochronie danych osobowych, w godzinach pracy Urzędu, na stanowisku ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych, pokój nr 13


 

Gminne zbiory meldunkowe
Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych
Dane osobowe z tych rejestrów udostępniane są na pisemny wniosek, w formie zaświadczeń wydawanych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach , osobistych, codziennie, w godzinach pracy Urzędu, w USC, pokój nr 5


 

Rejestr urodzeń
Rejestr małżeństw
Rejestr zgonów
Dane z tych rejestrów udostępniane są na pisemny wniosek , zgodnie z Prawem o aktach stanu cywilnego, codziennie, w godzinach pracy Urzędu, w USC, pokój nr 5


 

Rejestr zamówień publicznych
Udostępniane codziennie, w godzinach pracy Urzędu, na stanowisku ds funduszy pomocowych i zamówień publicznych, pokój nr 17


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-03-15 10:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-03-15 10:08
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-06-28 14:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 2607