logo Miastkowo  
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczneKonsultacje społeczne to proces pozyskiwania od obywateli, instytucji czy organizacji opinii na temat proponowanych przez administrację aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie mieszkańców.
 
Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu:
  • zapewnienia mieszkańcom uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia
  • aktywizacji środowisk lokalnych, rozwoju samorządności i kształtowania poczucia odpowiedzialności za funkcjonowanie miasta
  • polepszania współpracy organów gminy z mieszkańcami oraz wzmacniania i realizowania idei leżącej u podstaw tworzenia wspólnoty samorządowej
  • zbierania opinii, uwag i propozycji w określonej sprawie dla wyboru optymalnych rozwiązań

Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastkowo


Wyniki konsultacji w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2024 rok”

26.09.2023 r. 07:25

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych dotycząca projektu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030”

10.05.2023 r. 11:36

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miastkowo na lata 2023- 2027 z p

06.04.2023 r. 11:52

OBWIESZCZENIE  o konsultacjach społecznych dot. planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2021-2030

12.10.2021 r. 10:34