logo Miastkowo  
Konsultacje społeczne

Wyniki konsultacji w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2024 rok”


Dnia 8 września 2023 roku Wójt Gminy Miastkowo zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2024 rok”. 

Konsultacje społeczne odbyły się w formie pisemnej i trwały do dnia 22 września 2023 roku.

Celem konsultacji było wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów w sprawie projektu Programu.

Projekt Programu był udostępniony w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy Miastkowo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.

W podanym terminie organizacje nie zgłosiły żadnych uwag i opinii do projektu Programu.
                                          

ZASTĘPCA WÓJTA

Dorota Prytuła 


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Górska2023-09-25
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2023-09-26 07:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2023-09-26 07:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 63