logo Miastkowo  
Konsultacje społeczne

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych dotycząca projektu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030”


Informacja z przebiegu konsultacji społecznych dotycząca projektu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2023- 2027 z perspektywą do roku 2030.

 1. Przedmiot i termin przeprowadzenia konsultacji społecznych

  Zgodnie z zarządzeniem Nr 20.2023 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko z mieszkańcami przeprowadzono konsultacje w okresie od dnia 6 kwietnia 2023 r. do dnia
  27 kwietnia 2023 r.

 2. Tryb i zasięg przeprowadzonych konsultacji społecznych

  Konsultacje obejmowały obszar całej Gminy Miastkowo i były skierowane do wszystkich mieszkańców. Celem konsultacji było zbieranie opinii dotyczących projektu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2023- 2027 z perspektywą do roku 2030. Uwagi i wnioski mieszkańcy mogli składać:

  - osobiście w pokoju nr 2 Urzędu Gminy;

  - przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo;

  - elektronicznie na adres e-mail: gmina@miastkowo.pl za pośrednictwem formularza do konsultacji społecznych określonego w w/w zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

   

 3. Wyniki konsultacji społecznych

  W wyznaczonym terminie tj. od dnia 6 kwietnia 2023 r. do dnia 27 kwietnia 2023 r. nie zostały zgłoszone żadne uwagi lub wnioski dotyczące w/w projektu.

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Monika Bednarczyk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2023-05-10 11:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2023-05-10 11:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 92