logo Miastkowo  
Konsultacje społeczne

ARCHIWUM: Konsultacje społeczneKonsultacje społeczne to proces pozyskiwania od obywateli, instytucji czy organizacji opinii na temat proponowanych przez administrację aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie mieszkańców.
 
Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu:
  • zapewnienia mieszkańcom uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia
  • aktywizacji środowisk lokalnych, rozwoju samorządności i kształtowania poczucia odpowiedzialności za funkcjonowanie miasta
  • polepszania współpracy organów gminy z mieszkańcami oraz wzmacniania i realizowania idei leżącej u podstaw tworzenia wspólnoty samorządowej
  • zbierania opinii, uwag i propozycji w określonej sprawie dla wyboru optymalnych rozwiązań

Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastkowo


Obwieszczenie o konsultacjach społecznych Program Ochrony Środowiska

29.06.2018 r. 13:31

Wójt Gminy Miastkowo zaprasza na konsultacje społęczne

02.02.2018 r. 15:09

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

12.05.2017 r. 15:09

OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2016-2020

29.03.2016 r. 14:05

Konsultacje społeczne dotyczące statutów sołectw gminy Miastkowo

28.07.2014 r. 08:17