logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Budowę obiektów małej architektury - plac zabaw w miejscowości Chojny-Naruszczki""


 
 
 
 
 
 
Miastkowo, 04 września 2020 r.
Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo
 
IGN.271.3.15.2020
 
Informacja o wyborze oferty na zadanie:
 
„Budowa obiektów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Chojny-Naruszczki”
 
Zamawiający działając w oparciu o zapisy Zarządzenia Wójta Gminy Miastkowo nr 51.2016 z dnia 4 października 2016 r. informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na ww. zadanie.
 
Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 07 sierpnia 2020 r. Termin składania ofert upłynął 21 sierpnia 2020 r. o godz. 12 00.
 
Zamawiający w wyznaczonym terminie otrzymał oferty od następujących wykonawców:
1. AVIS Ekologiczne place zabaw, ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin
2. SIMBA s.c. M. Ćwirzeń W. Gęsicki, ul. Zimna 15, 20-204 Lublin
3. RICOLAND DOM, ul. Papiernia 4 E, 16-400 Suwałki
4. FIOR Sp. z o.o. ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław
5. JORK s.c. Ossowski J, Ossowska T, Łapiński K, ul. Gen. F. Kleeberga 14A, 15-691
Białystok
6. Zakład Remontowo-Budowlany mgr Sylwester Zawadzki ul. Wyszyńskiego 12, 18-400 Łomża
7. Probuk Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża
8. Przedsiębiorstwo usługowe Piotr Kwietniewski, ul. Piłsudskiego 5, 26-010 Bodzentyn
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę otrzymanych niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym. Odrzucono jedną ofertę. Jeden wykonawca odstąpił od udziału w postępowaniu.
 
Po dokonaniu oceny merytorycznej i formalnej Zamawiający postanawia udzielić zamówienia AVIS s.c. Ekologiczne place zabaw, ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin, ponieważ spełnił wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz zaoferował cenę mieszczącą się w limicie środków przeznaczoną na przedmiotowe zamówienie.
 
                                                        Wójt Gminy Miastkowo
                                                           Kazimierz Górski
 

Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2020-09-04
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2020-09-07 13:43
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2020-09-07 13:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 42