logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na nadzór inwestoriski w postępowaniu nr IGN.271.3.5.2020


Miastkowo, 28 maja 2020 r.

Gmina Miastkowo  

      ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

 

IGN.271.3.5.2020

 

Informacja o wyborze oferty na zadanie:

 

Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Budowa drogi polegająca na rozbudowie
i przebudowie drogi gminnej Nr 105876B we wsi Rydzewo- Gozdy wraz z przebudową
i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1957B

 

Zamawiający działając w  oparciu o zapisy Zarządzenia Wójta Gminy Miastkowo nr 51.2016 z dnia 4 października 2016 r. informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na ww. zadanie.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 19 maja 2020 r.  Termin składania ofert upłynął  27 maja 2020 r.  o godz. 13 00.

 

Zamawiający w wyznaczonym terminie Zamawiający otrzymał oferty od następujących wykonawców:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Oferowana cena (zł)

netto

brutto

  1.  

WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o.
ul. Prosta 7

07-410 Ostrołęka

22.274,00

27.397,02

     2.

Jan Czyżewski
ul. Wyszyńskiego 2A/ 64
18-400 Łomża

40.000,00

40.000,00

     3. 

NADZÓR I PROJEKTOWANIE DRÓG
I MOSTÓW
Dariusz Lendzioszek,
ul. Ks. Anny 25a/5,
18-400 Łomża

19.800,00

19.800,00

     4.

USŁUGI WYKONAWCZO- PROJEKTOWE

Adam Kłosowski
ul. Wiejska 60/5
15-352 Białystok

9.600,00

11.808,00

     5.

PNOL Sp. z o.o. w Łomży
ul. Sikorskiego 166/2
18-400 Łomża

21.500,00

26.445,00

     6. 

ZPI „LAZAR” Adam Łazarski,
ul. Kierzkowa 118A, 18-401 Łomża

9.349,59

11.500,00

 

 

Po dokonaniu oceny merytorycznej i formalnej Zamawiający postanawia udzielić zamówienia ZPI „LAZAR” Adam Łazarski, ul. Kierzkowa 118A, 18-401 Łomża, ponieważ zaoferował najniższą cenę.


Wójt              

                                                                                                                      Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Martyna Kopeć2020-05-28
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2020-05-28 11:40
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2020-05-28 11:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 137