logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "„Budowę trzech obiektów małej architektury na terenie gminy Miastkowo  w miejscowościach Podosie i Czartoria”


logotypy

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:
 
„Budowa trzech obiektów małej architektury na terenie gminy Miastkowo
w miejscowościach Podosie i Czartoria”
 
Zamawiający działając w oparciu o zapisy Zarządzenia Wójta Gminy Miastkowo nr 51.2016 z dnia 4 października 2016 r. informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na ww. zadanie.
 
Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 07 sierpnia 2020 r. Termin składania ofert upłynął 21 sierpnia 2020 r. o godz. 12 00.
 
Zamawiający w wyznaczonym terminie otrzymał oferty od następujących wykonawców:
1. SIMBA s.c. M. Ćwirzeń W. Gęsicki, ul. Zimna 15,20-204 Lublin
2. Zakład Remontowo-Budowlany mgr Sylwester Zawadzki, ul. Wyszyńskiego 12, 18-400 Łomża
3. APIS Polska Sp. z o.o. ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław
4. Argon Klaudiusz Półtorak, ul. Grunwaldzka 121/86, 37-700 Przemyśl
5. FIOR Sp. z o.o. ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław
6. JORK s.c. Ossowski J, Ossowska T, Łapiński K, ul. Gen. F. Kleeberga 14A, 15-691 Białystok
7.HALTOM SPORT Tomasz Tylicki, ul. Jasna 1A, 06-500 Mława
8. Fit Park Sp. z o.o.-Sp.k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń
9. NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski, Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejowice
10. Probuk Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża
11. Przedsiębiorstwo usługowe Piotr Kwietniewski, ul. Piłsudskiego 5, 26-010 Bodzentyn
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę otrzymanych niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym. Odrzucono jedną ofertę niespełniającą warunków zapytania ofertowego.
 
Po dokonaniu oceny merytorycznej i formalnej Zamawiający postanawia udzielić zamówienia Wykonawcy Apis Polska Sp. z o.o z siedzibą j.w., ponieważ spełnił wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz zaoferował cenę mieszczącą się w limicie środków przeznaczoną na przedmiotowe zamówienie.
 
Wójt Gminy Miastkowo
Kazimierz Górski
 

Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2020-09-07
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2020-09-08 07:39
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2020-09-08 07:39
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-09-08 11:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 43