logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN. 271.11.2019


Gmina Miastkowo

ul.Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 10 czerwca 2019 r.

IGN.271.11.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.11.2019
na ,, Zagospodarowanie trenu przy gminnym ośrodku kultury poprzez budowę trzech obiektów rekreacyjnych”,

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) zwanej dalej ustawą, przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 775.780,00 zł brutto.
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Okres gwarancji   i rękojmi za wady

1

ZAKŁAD REMONTOWO- BUDOWLANY
mgr Sylwester Zawadzki
ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12,
18-400 Łomża

 

774.000,00 zł

 

84 miesiące

 

Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2019 r. Warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

 

 

Wójt

  Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Martyna Dąbrowska2019-06-10
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2019-06-10 11:44
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2019-06-10 11:44
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-12-07 09:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 509