logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN.271.7.2019


 

Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 24 kwietnia 2019 r.

IGN.271.7.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.7.2019

na ,, Zagospodarowanie trenu przy gminnym ośrodku kultury poprzez budowę trzech obiektów rekreacyjnych” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że  ww. postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do 24.04.2019 do godziny 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi     
 460 000,00 zł brutto.

 

 

Wójt

  Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Martyna Dąbrowska
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2019-04-24 11:09
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2019-04-24 11:09
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-12-07 09:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 469