logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Inforacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN. 271.9.2019


Gmina Miastkowo

ul.Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 09 maja 2019 r.

IGN.271.9.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.9.2019 na ,,Dostawę kruszywa naturalnego’’

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuję informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 394.616,00 zł brutto.
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Termin realizacji

1

PRZEDSIĘBORSTWO WIELOBRANZOWE

,,GOSK-KRUSZ’’  Ryszard Gosk

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

 

395.044,98 zł

 

1 dzień

 

Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2019 r. Warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

 

 

 

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Martyna Dąbrowska2019-05-09
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2019-05-09 11:32
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2019-05-09 11:32
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-12-07 09:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 459