logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu IGN.271.6.2020


Gmina Miastkowo

ul.Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 18 maja 2020 r.

IGN.271.6.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.6.2020

na Budowę drogi polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 105876B we wsi Rydzewo- Gozdy wraz
z przebudową i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1957B
  ”,

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, przekazuje informację
z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 3.559.408,00 zł brutto.
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Okres gwarancji i rękojmi za wady

1

BUDOKOP Piotr Głodowski
ul. Olsztyńska 15
11-100 Lidzbark Warmiński

 

2 601 656,14 zł

 

84 miesiące

2

Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.
z o.o.- Lider
Altor Sp. z o.o.- Partner

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 


2 964 990,41 zł

 

84 miesiące

3

UNIBEP S.A.
ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski

 

2 848 591,69 zł

 

84 miesiące

4

BIK PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

 

2 344 721,34 zł

 

84 miesiące

5

Konsorcjum:
MOBILDROG Sp. z o.o.- Leader
ul. Lipowa 12 /21
15-427 Białystok
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe
,, MARGO’’ Mariusz Gosk – Partner
Al. Legionów 152
18-400 Łomża

 

2 998 102,78 zł

 

84 miesiące

 

Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2020 r. Warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

 

 

Wójt

  Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Martyna Kopeć2020-05-18
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2020-05-18 11:26
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2020-05-18 11:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 518