logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu IGN.271.7.2020


Gmina Miastkowo

ul.Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 22 czerwca 2020 r.

IGN.271.7.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.7.2020

na ,,Dostawę kruszywa naturalnego’’

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, przekazuję informację
z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 261.721,75 zł brutto.
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Termin realizacji

1.

PW Izbiccy
Aneta Małgorzata Izbicka
ul. Supraślska 16
16-010 Wasilków


 292.273,25 zł

    1 dzień

2.

P.H.P.U. ,,WÓDEX’’

Wacław Dąbrowski
ul. Warszawska 10,
18-413 Miastkowo

 

276.853,25 zł


1 dzień

3

PRZEDSIĘBORSTWO WIELOBRANZOWE

,,GOSK-KRUSZ’’ 
Ryszard Gosk

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

 

154.135,75 zł

 

1 dzień

4

Usługi Budowlane Mat Bud
Mateusz Mierzejewski
ul. Broniewskiego 19a
07-405 Troszyn

 

252.888,00 zł

 

1 dzień

 

Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2020 r. Warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

 

 

 

 

Sekretarz Gminy

Dorota Prytuła


Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2020-06-22 11:27
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2020-06-22 11:27
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 495