logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miastkowo


 
 
Gmina Miastkowo
Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

 

Miastkowo, 23 listopada 2020 r.

IGN.271.8.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.8.2020 na
,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miastkowo 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 802 560,00 zł.
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Termin płatności faktury

1

Konsorcjum:

RDF Sp. z o.o. – Lider konsorcjum

MPK PURE HOME Sp. z o.o.–Członek konsorcjum

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

 

844 451,41 zł

 

30 dni

2

ZAKŁAD USŁUGOWY ‘’WINPOL’’ s.c.
Lech Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski
ul. Towarowa 15, 18-400 Łomża

 

962 636,40 zł

21 dni

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2021 r. umowy do 31 grudnia 2021 r. Warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

 

                                                                                       Wójt

                                                                                Kazimierz Górski

 
 
 
 
 

Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2020-11-23
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2020-11-23 11:31
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2020-11-23 11:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 258