logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert , postępowanie IGN.271.5.2019


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 11 marca 2019 r.

IGN.271.5.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.5.2019
na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
w gminie Miastkowo
”,

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) zwanej dalej ustawą, przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 390.800,00 zł brutto.
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Termin płatności faktury

1

Zakład Usługowy ‘’WINPOL” s.c.
Lech Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski
ul. Towarowa 15, 18-400 Łomża

 

443. 620,80zł

 

30 dni

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. Warunki płatności zgodnie
z projektem umowy.

 

 

 

Wójt

  Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Martyna Dąbrowska2019-03-11
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2019-03-11 11:13
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2019-03-11 11:13
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-12-07 09:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 517