logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu IGN.271.4.2020


Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo
Miastkowo, 20 kwietnia 2020 r.
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.4.2020
na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Leopoldowie, Gm. Miastkowo
 
Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ) zwanej dalej ustawą, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.
  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 422 656,00 zł
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Okres gwarancji   i rękojmi za wady

1

Hydros Plus

Tomasz Kulesza

Bohdan 25 A

16-002 Dobrzyniewo Duże

 

294 343,64 zł

 

 84 miesiące

2

Torakol

Rajmund Zalewski

Koszczały 9

88-210 Dobre

 

269 515,63 zł

 

84 miesiące

3

Complexe Sportif

Grażyna Kowalska

ul. Kościuszki 4/3

05-240 Tłuszcz

 

300 588,08 zł

 

84 miesiące

4

Speed invest

ul. Ossowska 15

05-230 Kobyłka

 

313 650,00 zł

 

84 miesiące

 

Termin wykonania zamówienia: do 15.09.2020 r. Warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2020-04-20
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2020-04-20 14:35
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2020-04-20 14:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 503