logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie:  „Budowa obiektów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Chojny-Naruszczki”


Miastkowo, 21 sierpnia 2020 r.

Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo

IGN.271.3.15.2020

 

Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

Budowa obiektów małej architektury – plac zabaw w miejscowości

Chojny-Naruszczki”

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), oraz zapisy Zarządzenia Wójta Gminy Miastkowo nr 51.2016z dnia 4 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych,  Wójt Gminy Miastkowo przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 7 sierpnia 2020 r.  Termin składania ofert upłynął  21 sierpnia 2020 r.  o godz. 12 00.

Zamawiający w wyznaczonym terminie otrzymał oferty od następujących wykonawców:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Oferowana cena (zł)

Huśtawka metalowa podwójna
i bocianie gniazdo

Sześciokąt wielofunkcyjny drewniany, zakotwiony

1.

AVIS Ekologiczne place zabaw

ul. Turystyczna 106

20-230 Lublin

5 300,00 zł netto
6 519,00 zł brutto

4 600,00 zł netto
5 658,00 zł brutto

2.

SIMBA s.c.
M. Ćwirzeń W. Gęsicki
ul. Zimna 15
20-204 Lublin

5 195,12 zł netto
6 390,00 zł brutto

7 097,56 zł netto
8 730,00 zł brutto

3.

RICOLAND DOM
ul. Papiernia 4 E
16-400 Suwałki

5 500 zł netto
6 765,00 zł brutto

6 000,00 zł netto
7 380,00 zł brutto

4.

FIOR Sp. z o.o.
ul. Odkrywców 1-3/5
53-212 Wrocław

7 953,20 zł netto
9 782,44 zł brutto

7 554,60 zł netto
9 292,16 zł brutto

5.

JORK s.c.
Ossowski Jarosław,
Ossowska Teresa,
Łapiński Krzysztof
ul. Gen. F. Kleeberga 14A
15-691 Białystok

6 000,00 zł netto
7 380,00 zł brutto

7 000,00 zł netto
8 610,00 zł brutto

6.

Zakład Remontowo-Budowlany
mgr Sylwester Zawadzki
ul. Wyszyńskiego 12
18-400 Łomża

9 000,00 zł netto
11 070,00 zł brutto

9 000,00 zł netto
11 070,00 zł brutto

7.

Probuk
Barbara Mściwujewska
Siemień Nadrzeczny 16A
18-400 Łomża

3 397,02 zł netto
4 178,33 zł brutto

3 546,01 zł netto
4361,59 zł brutto

8

Przedsiębiorstwo usługowe
Piotr Kwietniewski
ul. Piłsudskiego 5
26-010 Bodzentyn

5 900,00 zł netto
7 257,00 zł brutto

6 100,00 zł netto
7 503,00 zł brutto

 Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2020 r. Warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

                                                                Wój Gminy Miastkowo

                                                                    Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2020-08-21 14:43
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2020-08-21 14:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 365