logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacje z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert na zadanie „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Miastkowo na dz. nr ewid. 592" IGN.271.6.2022

19.07.2022 r. 12:41

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Budowa obiektów małej architektury na terenie Gminy Miastkowo

07.07.2022 r. 12:10

Informacja z otwarcia ofert na zadanie Remont lokalu użytkowego w Tarnowie w celu adaptacji na Świetlicę Wiejską IGN.271.2.5.2022

10.03.2022 r. 14:44

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych we wsi Tarnowo oraz przebudowa drogi gminnej Rydzewo–Drogoszewo” IGN.271.3.2022

11.02.2022 r. 12:02

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" IGN.271.11.2021

19.11.2021 r. 12:04

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 105878B w miejscowości Rydzewo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr ewid. 562" IGN.271.9.2021

17.09.2021 r. 12:21

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie" IGN.271.8.2021

13.09.2021 r. 14:10

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie" IGN.271.7.2021

16.08.2021 r. 11:09

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Nadbudowa  i przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody we wsi Łuby-Kiertany" IGN.271.6.2021

21.07.2021 r. 11:17

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Nadbudowa  i przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody we wsi Łuby-Kiertany"

07.05.2021 r. 14:14