logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. IGN.271.13.2022


Miastkowo, 16 listopada 2022 r.

 

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

IGN.271.13.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.11.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00425769/01 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

Do terminu złożenia ofert, tj. 16 listopada 2022 r. do godz. 9:00 wpłynęły następujące oferty:

Numer
oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców

Cena oferty brutto

 

1

RDF Sp. z o.o. - lider konsorcjum
MPK Pure Home Sp. z o.o. - członek konsorcjum
ul. Kołobrzeska 5
07-401 Ostrołęka

918 796,60 zł

 

2

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 5
18-305 Szumowo

893 945,16 zł

 

                                                                                   Wójt

                                                                                    Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Agata Pawelczyk2022-11-16
Wprowadził(a) :Agata Pawelczyk2022-11-16 13:27
Zatwierdził(a) :Agata Pawelczyk2022-11-16 13:27
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 327