logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Budowa w miejscu publicznym urządzeń małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Miastkowie" IGN.271.8.2023


Miastkowo, 29 maja 2023 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

IGN.271.8.2023

Strona internetowa prowadzonego postępowania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00213828 na „Budowa w miejscu publicznym urządzeń małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Miastkowie”.

Do terminu złożenia ofert, tj. 29 maja 2023 r. do godz. 11:00 wpłynęły następujące oferty:

Numer
oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

1

GRUPA MAGIC GARDEN Sp. z o. o.

ul. Dworcowa 52-54

88-100 Inowrocław

286 095,54 zł

60 miesięcy

2

Grupa EPX Paweł Matera

Pustków 288

39-205 Pustków

183 000,00 zł

60 miesięcy

3

Simba Group Sp. z o. o.

ul. Zimna 15

20-204 Lublin

165 681,00 zł

60 miesięcy

4

Argon Klaudiusz Półtorak

ul. Grunwaldzka 121/86

37-700 Przemyśl

196 381,00 zł

60 miesięcy

5

Archiformcja Sp. z o. o.

ul. R. Dmowskiego 22

63-000 Środa Wielkopolska

201 900,00 zł

60 miesięcy

6

KRAINA ZIELENI Robert Żebrowski

Osipy Lepertowizna 3

18-200 Wysokie Mazowieckie

199 471,25 zł

60 miesięcy

 

Wójt
Kazimierz Górski

 

 

 


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2023-05-29
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2023-05-29 15:05
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2023-05-29 15:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 317