logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Miastkowie” IGN.271.5.2023


Miastkowo, 31 marca 2023 r.

 

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

IGN.271.5.2023

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00114452 na „Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Miastkowie”.

Do terminu złożenia ofert, tj. do 31 marca 2023 r. do godz. 9:00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

                                                                                                                                                                    Wójt
                                                                                                                                                          Kazimierz Górski

 

 


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2023-03-31
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2023-03-31 12:09
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2023-03-31 12:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 163