logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Miastkowo w roku 2023” IGN.271.15.2022


 Miastkowo, 28 grudnia 2022 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

IGN.271.15.2022

    

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający działając  na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.12.2022 r. pod numerem 2022/BZP00503570 na „Dostawę oleju napędowego na potrzeby Gminy Miastkowo w roku 2023”.

Do terminu złożenia ofert, tj. 28 grudnia 2022 r. do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty:

Numer
oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców

Cena oferty brutto

1

P.T.H.U. Pryma 1
Hanna Gosk
Al. Legionów 147F
18-400 Łomża

 198 374,40 zł

2

Jan Kurpiewski P.H.U. „Kurpiewski"
ul. Strusia 9
18-400  Łomża

201 326,40 zł

3

Stacja Paliw Deptuła Sp. z o. o.
ul. Trasa Mazurska 56
07-420 Kadzidło

171 590,40 zł

 

                                                                                                                                             Wójt

                                                                                                                                 Kazimierz Górski

                                                                              

 

 

 


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2022-12-28
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2022-12-28 13:10
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2022-12-28 13:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 182