logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Budowa drogi polegająca na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr  105 877B we wsi Kaliszki” IGN.271.6.2023


 Miastkowo, 17 marca 2023 r.

Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

IGN.271.6.2023
  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający działając  na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00116650 na „Budowa drogi polegająca na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr  105 877B we wsi Kaliszki”.

Do terminu złożenia ofert, tj. 17 marca 2023 r. do godz. 9:00 wpłynęły następujące oferty:

Numer
oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców

Cena oferty brutto

Okres gwarancji
i rękojmi za wady

1

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

 7 523 127,57 zł

84 miesiące

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 32,
18-400 Łomża

4 868 427,42 zł

84 miesiące

 

                                                                                                                                                     Wójt Gminy Miastkowo
                                                                                                                                                           Kazimierz Górski

         

                                                          

 

 

 


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2023-03-17
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2023-03-17 11:37
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2023-03-17 11:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220