logo Miastkowo  
Informacje i programy Informacje

ARCHIWUM: Informacje



Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021

05.11.2021 r. 11:27

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastkowo za 2020 rok

29.04.2021 r. 13:46

Informacja o działaniach podejmowanych przez Gminę w czasie pandemii

25.03.2021 r. 14:26

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

25.03.2021 r. 14:23

Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018-2025

25.03.2021 r. 14:21

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2020 rok

25.03.2021 r. 14:19

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok

03.02.2021 r. 12:03

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020

18.12.2020 r. 14:21

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastkowo za 2019 rok

27.11.2020 r. 12:45

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie za okres od 1 stycznia 2019r do 31 grudnia 2019r

13.05.2020 r. 14:19

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019

11.05.2020 r. 15:13

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok

11.05.2020 r. 15:10

Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019

11.05.2020 r. 15:10

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2019 r.

11.05.2020 r. 15:07

Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018-2025

11.05.2020 r. 15:05