logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 3, tel. 86 217 49 35

 

Wymagane dokumenty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty:

Nie pobiera się opłat.

 

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

 

Uwagi

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych komunalnych należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Jak załatwić sprawę elektronicznie:

  1. Pobierz deklarację (do pobrania poniżej)
  2. Uzupełnj elektronicznie lub papierowo
  3. Zapisać w formacie (do wyboru): DOC, RTF, ODT, XLS, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF
  4. Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urządu Gminy Miastkowo (przycisk poniżej)
  5. Zaloguj się na ePUAPie
  6. Uzupełnij pismo przewodnie
  7. Dodaj załącznik (uzupełnioną deklaracje)
  8. Podpisz Certyfikatem Kwalifikowanym (podpis elektroniczny) lub profilem zaufanym
  9. Wyślij

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.)

Załącznikipobrań
file typ Deklaracja 73,52 KB 958

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Bieńkowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-31 09:15
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-31 09:15
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-09-15 07:48
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 2235