logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo.


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Miastkowo, Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami , pokój nr 17, w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 7.15-15.15.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa:
1. za wydanie wypisu:
a. do 5 stron - 30 zł
b. powyżej 5 stron - 50 zł
2. za wydanie wyrysu:
a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż - 200 zł).
Maksymalny koszt wypisu i wyrysu – 250 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. 2006 Nr 225 poz. 1635, ze zm.).
Ponieważ w dniu złożenia wniosku nie jest możliwe ustalenie ilości stron, które wypis i wyrys będzie zawierać, a tym samym wysokości należnej opłaty skarbowej, z góry pobierana jest opłata w podstawowej wysokości 50 zł. Przed wydaniem wypisu i wyrysu, w zależności od jego objętości, może zaistnieć konieczność dokonania dopłaty.
Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Miastkowo.

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo  znajduje się numer rachunku bankowego.

Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego oraz inne zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlegają osoby i jednostki wyszczególnione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin odpowiedzi:

  1. Nie później niż w ciągu miesiąca.
  2. Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

Brak.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000 Nr 98 poz. 1071, ze zm).
  2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225 poz. 1635, ze zm.).
Załącznikipobrań
file typ Formularz wniosku o wypis z wyrysem ze studium 24 KB 628

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-29 09:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-29 09:53
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-03-29 09:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1013